MAPA DOJAZDU

Adres pracowni:
ul. Zapleczna 9A / 15
78-100 Kołobrzeg
(Od strony boiska Szkoły Podstawowej nr 4)