KONSULTACJE

Konsultacja psychologiczna to jednorazowe (rzadziej kilkukrotne) spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru problemów oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą.

Podczas konsultacji można też uzyskać doraźną pomoc psychologiczną - wspólnie z psychologiem spróbować lepiej zrozumieć problemy, z jakimi się zmagamy.

Zgłoś się do nas, jeśli :
Nie radzisz sobie ze stresem
Przeżywasz problemy w relacjach z osobami bliskimi (partnerem, rodziną, rówieśnikami)
Doświadczasz  obniżonego nastroju, lęku, nieśmiałości, bezradności
Twoje dziecko przejawia trudności adaptacyjne, jest nieśmiałe, zalęknione, ma problemy natury emocjonalnej
Twoje dziecko jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych

Jeśli wydaje Ci się, że potrzebujesz specjalistycznej opieki i wsparcia, ale nie wiesz, jakiego rodzaju pomoc byłaby najlepsza - przyjdź na konsultację, by, wspólnie z psychologiem, ustalić, jakiego wsparcia lub pomocy potrzebujesz.
Czas trwania sesji to 50 minut.