CENNIK

BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW - 150 zł.*
wykonujących przewóz drogowy (kierowcy zawodowi - kat. C, CE, D, DE)
prowadzących pojazd służbowy lub taksówkę
pojazdów uprzywilejowanych
kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
kierowców sportowych
instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
kandydatów na instruktorów i egzaminatorów

BADANIA PSYCHOLOGICZNE OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ POLICJĘ - 150 zł.*
z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości
z powodu przekroczenia liczby 24 punktów karnych
będących sprawcami wypadku drogowego

BADANIA PSYCHOLOGICZNE OPERATORÓW - 60 zł.
wózków widłowych (spalinowych i elektrycznych)
sprzętu budowlanego (suwnic, maszyn w ruchu, koparek, dźwigów itd.)
badanie do pracy na wysokości

BADANIA PSYCHOLOGICZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY - 60 zł.

*„Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
§ 13. Opłata za: 1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150 zł”.